Uddannelse

InfoGeists vision for uddannelse

image-leftVores vision for uddannelse er at eleverne skal være medskabere af deres undervisning. Samtidig skal den viden som de skaber, kunne deles på en nem måde.

Hos infoGeist sker det ved, at eleverne producerer tekst, billeder og film. De tre ting samles automatisk af infoGeist til en e-bog og/eller hjemmeside, som eleverne kan bruge i undervisningen og til eksamen.

Visionen har fokus på tre ting:

  • Motivation: Når eleverne er medskabere af undervisningen er de aktive. De tager ejerskab for undervisningen – og det skaber motivation.
  • Samarbejde: infoGeist skaber nye og bredere rammer for samarbejde på tværs i undervisningen. Eleverne skal studere sammen og lære af hinandens løsninger og måde at fortælle på.
  • Læring: Med infoGeist lærer eleverne at formidle til andre. Det giver større forståelse for undervisningens indhold og forbedrer elevernes evne til at præsentere fagligt stof.

I bestemmer selv, om I både vil have e-bog og hjemmeside. I kan lave jeres egen matematikbog som en e-bog. Den må eleverne have med til eksamen, da den kan læses uden forbindelse til internettet. I kan også lave hjemmesider til projekter eller den daglige undervisning. Valget er jeres – vi skal nok klare teknikken.